Profil

Om mig


Jeg er Autoriseret psykolog fra Psykolognævnet og har 17 års bred klinisk erfaring. Jeg arbejder ud fra Dansk Psykolog Forenings etiske værdier og regler og er underlagt psykologloven. Min fulde titel er: Cand. psych. aut. 


Jeg gør brug af forskellige terapeutiske perspektiver og tilrettelægger og tilpasser altid metode, form og indhold efter hver enkelt klients specifikke situation, behov og kompetencer.


Jeg arbejder med det hele menneske, og derfor er det både følelser, tanker og kropslige oplevelser, jeg vil spørge ind til under den indledende 1. gangs samtale.


Jeg har udviklet et terapikort, hvorpå vi kortlægger dine symptomer, formålet med terapien samt opskriver mål, delmål samt behandlingspunkter.


Dette for at, du hurtigt får et overblik, og vi får et fælles kort og konkret sprog for de ellers så sammensatte og "usynlige" psykiske processer, der arbejdes med, når man er i terapi.   Undervejs i min psykologkarriere har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af mennesker med mange forskellige baggrunde, forudsætninger, udfordringer, symptomer og diagnoser.


  Denne erfaring har jeg blandt andet fået igennem mine forskellige ansættelser, (se mit CV herover) samt ved superviseret klinik arbejde i over 15 år). Jeg har udover mere almindelige psykologiske problemstillingere desuden også en særlig ekspertise og erfaring i forhold til behandling af overgreb, ulykkesofre, belastningsreaktioner, stress, angst og depression. Jeg træder også til i akutte krise situationer.


  Jeg har flere terapeutiske efteruddannelser, blandt andet indenfor mentaliseringsbaseret terapi og den evidens baserede metode: EMDR. Og jeg er bredt inspireret af de nyeste retninger inden for kognitiv og metakognitiv terapi.  


  Herudover kan jeg ved behov for at arbejde mere konkret, supplere samtaleterapi med elementer fra tegneterapeutisk metode, som jeg også har taget flere kurser i. 


  Jeg modtager desuden løbende både supervision og egenterapi, for at sikre en høj kvalitet i mit arbejde.  Anbefalinger


  "I denne covid-19 tid, hvor der arbejdes hjemmefra, er der også tid til refleksion og her kom jeg til at tænke på dig og den forskel, du gjorde i mit liv, da jeg var aller længst nede. Du hjalp mig gennem min livskrise og fik mig til at tro på, at jeg er god nok som kvinde og at der lå et spændende liv og ventede på mig og at jeg bare skulle kaste mig ud i det", Kvinde 46 år.


  "Marie, du er en dygtig håndværker indenfor dit virkefelt. Jeg har det som en gammel veteran bil som var skrottet og opgivet, men som efter en renovering af en dygtig, nænsom og ærlig håndværker igen har fået nyt liv. Og nu fremstår strømlinet i alt sin pragt og lyst til mange nye kilometer ud i den lysende fremtid".  Mand 52 år.


  "Marie formår lynhurtigt at spotte, hvilket menneske man er og tager udgangspunkt i det og dig. Hun er kreativ, fagligt dygtig og et fantastiskt glad, inspirerende og varmt menneske, som man ved første øjekast føler sig tryg ved. Hun vil dig kun det bedste." Kvinde 40 år.


  "Min datter på 11 år har været i et forløb ved Marie. Marie har en skøn og ligefrem måde at tilgå kommunikationen i børnehøjde, så min datter åbnede op og kunne arbejde med de problematikker hun kom med. Marie finder givende og konkrete veje ind, så der kan arbejdes håndgribeligt og på barnets niveau". Mor til datter på 11 år.


  "Jeg har gået ved flere andre psykologer tidligere. Der skulle jeg bare sidde i et rum og tale om tingene. Det hjalp ikke.

  Hos dig var det anderledes fordi du gav mig nogle konkrete nye handlemuligheder og tankemåder og det hjalp meget hurtigt". Ung kvinde på 17 år.


  At gå i terapi hos dig vil jeg beskrive således: Jeg føler, det er som at have en samtale med mig selv hos en, der ikke har følelser i klemme. Og via dig får jeg stillet de spørgsmål, jeg ikke får stillet mig selv. På den måde får jeg i terapien tid og rum til refleksion. Og derudover, så er du ærlig og det gør mig tryg. Jeg ser altid frem til at snakke med dig og på svære dage tæller jeg ned til, at jeg har min næste tid hos dig”. Mand 31 år.


  "Jeg vil gerne sige RIGTIG MANGE TAK for de samtaler vi har haft - du er virkelig et dejligt væsen der lynhurtigt fik skabt nogle gode rammer, som gav mig selvindsigt og "overblik" - det som jeg lige havde tabt for en periode". Kvinde 36 år.