Profil -Hvem er Marie

Velkommen til – jeg hedder Marie Aagaard Larsen og jeg er født i ’79.

Jeg er uddannet cand.psych. Det vil sige jeg har en 5 årig uddannelse fra Københavns Universitet, som giver mig retten til at kalde mig psykolog. Desuden er jeg autoriseret af psykolognævnet.


Umiddelbart efter jeg blev færdig på Universitetet i 2005 etablerede jeg egen psykologpraksis i Gram/Haderslev. Jeg har nu en hyggelig privatklinik på 1. salen i min Villa i Gram. Du kan se billeder fra klinikken under fanen ”klinikken”.


For mig er det vigtigt, at kunne tilbyde en varm og tryg atmosfære og at det er indbydende og rart, at komme til samtale hos mig. 


Jeg efteruddanner mig jævnligt for at blive ved med at være opdateret og inspireret. Sådan kan jeg omsætte ny viden sammen med min 15 år lange kliniske erfaring, til god psykologbehandling. 


Jeg er efteruddannet i Mentaliseringsbaseret terapi ved Center For Mentalisering i Aarhus. og fra august 2020 kan jeg tilbyde den evidensbaserede metode: EMDR. Jeg arbejder desuden udfra de nyeste generationer af kognitiv terapi, nemlig Metakognitiv tilgang, og er ligeledes optaget af strømningerne indenfor compassion/medfølelses fokuseret terapi. Ved alle former for samtaleterapi er det en væsentlig faktor, at der er en god terapeutisk alliance, hvilket vil sige, at man har en god og tryg relation til behandleren. Den terapeutiske alliance har nemlig enormt stor betydning for effekten af terapien. 


Jeg har desuden mulighed for at trække på mine efteruddannelser indenfor tegne og kunstterapeutisk metode, når ordene ikke slår til. Jeg her desuden tilegnet mig mange kreative meoder til at idegenerere ved at studere Designtænkning på Kolding designskole. Og er helt opdateret på ledelsescoaching efter selv at have studeret grundlæggende ledelse på IBC Kolding.   

De forskellige uddannelser og tilgange, giver mig mulighed for at arbejde meget individuelt og tilpasse terapierne til netop de behov som mine klienter har.


Jeg har ikke et speciale som for eksempel "angst". Jeg har i stedet dygtiggjort mig i at være en empatisk og virksom samtaleterapeut på tværs af psykologiske udfordringer og problemer. 


I klinikken arbejder jeg med såvel børn som unge og voksne. Og dette individuelt, som par eller familie.


Desuden rykker jeg akut ud som krisepsykolog for SOS international, samt til konflikhåndtering/krisemægling i familier, på arbejdspladser, højskoler m.fl. Her har jeg god erfaring med at håndtere selv store grupper, samtidigt. Herforuden er jeg en meget erfaren samt efteruddannet supervisor


Har du lyst til – eller måske brug for at tale med en psykolog, er du velkommen til at kontakte mig.


Søger du en autoriseret psykolog kan jeg tilbyde 15 års erfaring og kort ventetid.  

Min vision er, at: Der er et bedre liv til alle og mit håb er, at flere kommer i tide før deres psykologiske udfordringer er blevet til egentlig sygdom og langtidssygemeldinger.


Jeg har en bred behandlings-erfaring indenfor terapi med:

Voksne kvinder og mænd, unge, børn, ældre, par, familier og diverse grupper.

(NB: 1/3 af mine klienter er mænd).


Kom og få god behanding i min Privatklinik i Slotsbyen Gram 


Mulige terapisprog er dansk og engelsk.


Mine ydelser omfatter:

- Samtaleterapi - Støttende terapi- Tegneterapi- Kunsterapi- Walk and talks- Kriseterapi - Coaching af ledere- Coaching af idrætsudøvere- Supervision - Udredning. 


Typiske henvendelsesårsager er: 

Kriser- Depression- Angst - Stress- Usikkerhed - Bekymringstanker- Katestrofetanker- Tankemylder- Sorg- Vold - Ulykker - Voldtægt- Smerteproblematikker -Parforholdsproblemer- Utroskab- Udfordringer ved at være sammenbragt familie - Skilsmisse- Kronisk/alvorlig sygdom som patient eller pårørende.